De Waterwereld tussen Ooijen en Wanssum

In de komende jaren zullen er in het gebied tussen de dorpen Ooijen en Wanssum in Noord-Limburg ingrijpende werkzaamheden worden verricht, met als doel het verbeteren van de waterveiligheid.

Met de digitale lesmodule ‘De waterwereld tussen Ooijen en Wanssum’ leren basisschoolleerlingen van de groepen 5 tot en met 8 gedurende vier jaar alles over het gebied in hun directe omgeving. Er worden 4 verschillende thema’s behandeld: ecologie, de werkzaamheden, de historie en de toekomst van het gebied rondom de Maas en de Oude Maasarm tussen Ooijen en Wanssum.