WaterWise

Veilig, schoon en voldoende. Deze drie thema’s vormen het hart van WaterWise, een digitale lesmodule over water. Veilig, over duinen, dijken en deltawerken. Schoon, over afvalwaterzuivering en schoon oppervlaktewater. En voldoende, over water in droge en natte perioden.

Op WaterWise ontdekken leerlingen alles over waterbeheer in Nederland. Van de gevolgen van zeespiegelstijging voor ons laaggelegen land, tot de zorg voor schoon en voldoende water en de rol van onze waterschappen hierbij. WaterWise is een aantrekkelijke verzameling van filmpjes, games en andere interactieve elementen, waarbij de verwerking zowel online als via werkbladen plaatsvindt.