Webquest De Storm

De watersnoodramp in 1953, een van de grootste rampen in de Nederlandse geschiedenis. Hoe kon deze ramp zich voltrekken en wat waren de gevolgen? En hoe zorgen we dat we in de toekomst beschermd blijven tegen het water?

In webquest De Storm gaan leerlingen zelf op onderzoek uit. De webquest biedt veel informatie en is een bron voor werkstukken of presentaties over verschillende thema’s. Bijvoorbeeld de gevolgen van de watersnoodramp, klimaatverandering of waterbeheer nu en in de toekomst. De film De Storm vertelt het indrukwekkende verhaal van deze ramp die een grote rol speelt in de geschiedenis.