Wecycle

Educatieve campagne

Wat doe je met je kapotte föhn, tosti-apparaat of spaarlamp? Die gooi je niet weg, die lever je in! Wecycle organiseert de inzameling en recycling van gebruikte elektrische apparaten en kapotte energiezuinige verlichting (e-waste). Wecycle wil kinderen en jongeren leren dat e-waste niet thuishoort in de vuilnisbak, maar gerecycled kan worden. Wecycle is een succesvolle recyclecampagne, die multimediaal wordt uitgerold in Nederland.

Wecycle heeft gevarieerd lesmateriaal en educatieve specials voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Voor zowel basisscholen als buitenschoolse opvang.
Speciaal voor middelbare scholen is de lesbrief Urban Mining ontwikkeld, die ingaat op grondstoffenschaarste, het behoud van grondstoffen en de rol van Wecycle. De lesbrief sluit aan bij aardrijkskunde of kan gebruikt worden ter voorbereiding op een maatschappelijke stage voor Wecycle.

Ieder jaar organiseert Wecycle een inzamelactie waarbij leerlingen de theorie óók in praktijk kunnen brengen. De inzamelactie is optioneel en scholen die Wecycle-partner zijn kunnen zich hier ieder jaar voor inschrijven. Hieraan kunnen zowel basisscholen, bso's als middelbare scholen meedoen. Tijdens de inzamelactie zamelen leerlingen kleine elektrische apparaten in, in ruil voor een mooie beloning. Aan het einde van de inzamelperiode haalt Wecycle de ingezamelde apparaten gratis op!