WILDzoekers zoeken WILDleiders

WILDzoekers, een jonge natuurorganisatie voor kinderen van 8 tot 15 jaar, organiseerde van 2005 tot en met 2010 natuuractiviteiten voor kinderen. Onderdeel van WILDzoekers vormden de kampen en expedities in Nederland.
Podium wierf de jonge WILDleiders voor deze jeugdkampen. Zij werden getraind in vaardigheden om op WILDzoekers-wijze met groepen jongeren om te gaan.