Zorgeloos wonen in Zeist-Oost

Zorgeloos Wonen gaat over het realiseren van een levensloopbestendige wijk. Het doel van een levensloopbestendige wijk is dat alle groepen bewoners: jongeren, ouderen en mensen met een beperking prettig kunnen blijven wonen in de wijk en daarbij (indien nodig) kunnen rekenen op ondersteuning in de buurt. Welzijn en sociale samenhang staan centraal; de bewoners maken zelf de keuze of ze van voorzieningen gebruik maken. De Gemeente Zeist, Provincie Utrecht, zorg- en welzijnsorganisaties en de woningcorporatie realiseren samen met bewoners uit de buurten Kerckebosch, Hoge Dennen en Arnhemse Bovenweg een breed scala aan voorzieningen. Van een paramedisch centrum en een wijkcoach tot aan aanpasbare woningen. Podium adviseerde van 2009 tot 2012 de gemeente Zeist over de communicatie van Zorgeloos Wonen en zorgde voor de uitvoering. Werkzaamheden waren onder andere het ontwikkelingen van een huisstijl, verzorgen van communicatie-uitingen en het organiseren van (participatie-) bijeenkomsten en tussentijdse mijlpalen zoals de opening van een speeltuin.