Zorgverslimming

Leidsche Rijn – Vleuten/De Meern

Sinds de zomer van 2014 is er in het gebied Leidsche Rijn/Vleuten-De Meern een groeiende groep zorgaanbieders, mantelzorgers, zorgcliënten en overige geïnteresseerden bezig met zorgverslimming. Dit betekent: zorg en welzijn leuker, efficiënter, menselijker, goedkoper, duurzamer en toekomstbestendig te maken door dingen anders en slimmer te organiseren.

Het zorgverslimmingsplatform Leidsche Rijn/Vleuten-de Meern is een netwerk(organisatie) van iedereen die hier aan mee wil doen. Podium adviseert deze organisatie over de communicatiestrategie.